***DoA HaRiAN***

***DoA HaRiAN***
ayat seribu dinar

Saturday, January 24, 2009

~~persoalan 1~~

Sesungguhnya, permasalahan ini berat.Perkahwinan seumpama ini hari ini memang tersangat biasa kerana keluargabiasanya memilih jalan ini untuk menutup malu. Bila dapat tahu anakpregnant luar nikah, cepat cepat kahwinkan.
Berdasarkan kenyataan ini, nikah itu TIDAK SAH, maka pasangan itu kelakhidup dalam zina sampai bila-bila... .
Persoalan ini telah diajukan kepada seorang Imam, di mana banyak persoalanlain timbul dari persoalan pokok tersebut. Saya kongsikan bersama anda disini kerana ianya amat penting:
Soalan 1 : Apakah langkah yang sewajarnya sekiranya seorang gadis belumberkahwin didapati hamil anak luar nikah?Jawapan 1 : Gadis itu tidak boleh berkahwin sehingga bayi itu dilahirkan.
Soalan 2 : Sekiranya lelaki yang bertanggungjawab itu bersedia mengahwinigadis itu, bolehkah mereka bernikah?Jawapan 2 : Tidak. Mereka tidak boleh bernikah sehingga bayi itudilahirkan.
Soalan 3 : Adakah pernikahan itu sah sekiranya mereka berkawin?Jawapan 3 : Tidak. Pernikahan itu TIDAK SAH. Seorang lelaki tidak bolehmengahwini seorang wanita hamil, walaupun lelaki itu merupakana ayah kepadabayi yang dikandung itu.
Soalan 4 : Sekiranya mereka bernikah, apakah tindakan mereka untukmemperbetulkan keadaan?Jawapan 4 : Mereka mesti berpisah. Perempuan itu mestilah menunggu sehinggamelahirkan, atau sehingga sah dia tidak mengandung, barulah mereka bolehbernikah sekali lagi, secara sah.
Soalan 5 : Bagaimana sekiranya keadaan itu tidak diperbetulkan?Jawapan 5 : Maka mereka akan hidup di dalam zina kerana pernikahan itutidak sah.
Soalan 6 : Apakah hak seorang anak luar nikah?Jawapan 6 : Kebanyakan pendapat mengatakan bahawa anak itu TIADA HAK untukmenuntut apa-apa daripada ayahnya.
Soalan 7 : Sekiranya hukum mengatakan lelaki itu bukan ayah kepada anaktersebut, adakah itu bermakna dia bukan mahram kepada anak perempuannyasendiri?Jawapan 7 : Ya. Dia tidak boleh menjadi mahram.
Soalan 8 : Sekiranya seorang lelaki Muslim dan seorang wanita Muslim (ataubukan Muslim) ingin bernikah setelah bersekedudukan, apakah tindakan yangsewajarnya?Jawapan 8 : Mereka mesti tinggal berasingan segera dan menunggu sehinggaperempuan itu haid satu kali sebelum mereka boleh bernikah.
Soalan 9 : Sekiranya saya kenal/tahu seseorang di dalam keadaan ini, apakahsaya perlu memberitahu kepadanya, atau lebih baik menjaga tepi kainsendiri?Jawapan 9 : Anda wajib memberitahu, kerana itu sebahagian tanggungjawabanda sebagai saudaranya. Mereka harus diberi peluang untuk memperbetulkankeadaan mereka, kalau tidak semua keturunan yang lahir dari pernikahantidak sah itu adalah anak-anak yang tidak sah taraf.
Tolong jangan abaikan email ini. Ini merupakan satu perkara yang seriousjadi, fahami dan dalami betul-betul dan bincanglah dengan Imam/ustazsekiranya perlu.
mafhumnya:Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku,hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam"

No comments:

Post a Comment